Bianca

By

Wanneer je als ondernemer een auto gaat aanschaffen dan sta je voor de keuze om deze auto fiscaal op de zaak te zetten of privé te registreren. Auto op de zaak: Wanneer je de auto op naam van de zaak zet, dan mogen alle kosten ten laste van de winst worden gebracht. Denk daarbij aan […]
Read More
Wanneer je als ondernemer een auto gaat aanschaffen dan sta je voor de keuze om deze auto fiscaal op de zaak te zetten of in privé te registreren. Auto op de zaak: Wanneer je de auto op naam van de zaak zet, dan mogen alle kosten ten laste van de winst worden gebracht. Denk daarbij...
Read More
Jouw ouders betalen misschien te veel belasting. Onlangs werd ik benaderd door mevrouw X. Haar vorig jaar overleden man deed elk jaar de belastingaangifte en mevrouw X vroeg of ik dat wilde overnemen. Zij was er namelijk niet zo in thuis. Ik bestudeerde de aangifte van 2014 en zag dat haar man de AOW-uitkering van...
Read More
Een recente wetswijziging bepaalt dat de publicatietermijn van jaarrekeningen van onder andere bv’s, nv’s en grote stichtingen wordt verkort. Deze termijn verandert van 13 maanden in 12 maanden. Dit houdt in dat jaarrekeningen over 2014 van ondernemingen die een boekjaar hebben dat gelijk loopt met het kalenderjaar, niet uiterlijk op 31 januari 2016, maar op...
Read More
De belastingdienst heeft bekend gemaakt zich in 2016 bezig te gaan houden met het uitgebreid controleren van de hoogte van de rekening courant van bv’s. Het renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor niet-zakelijke doeleinden zal extra onder de loep worden genomen. Er wordt geschat dat er door deze controles zeker 100.000...
Read More
Als samenwoners ben je, in tegenstelling tot gehuwden, niet automatisch erfgenamen van elkaar. Ook al woon je al jaren samen, je bent pas elkaars erfgenaam wanneer je elkaar als zodanig benoemd in een testament. Om toch te kunnen profiteren van de ruime vrijstelling en gunstige tarieven, is het raadzaam om een dergelijk testament te laten...
Read More
Wil je voorkomen dat je een onprettige verrassing aan vennootschapsbelasting krijgt voorgeschoteld? Laat dan een realistische inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2016. Als er een te lage voorlopige aanslag wordt opgelegd en je moet na afloop van het jaar bijbetalen, dan zou het kunnen zijn dat je daar, bij de huidige rentestand, 8.05%...
Read More
Scheve verhoudingen Meer belasting betalen dan rendement ontvangen in box 3. Dat is op dit moment het geval, met name ten aanzien van de rente op spaartegoed. Ook het kabinet heeft ingezien dat dit niet klopt en komt daarom met wijzigingsvoorstellen die vanaf 2017 in werking zouden moeten treden en de verhouding tussen rendement en […]
Read More
Meer belasting betalen dan rendement ontvangen in box 3. Dat is op dit moment het geval, met name ten aanzien van de rente op spaartegoed. Ook het kabinet heeft ingezien dat dit niet klopt en komt daarom met wijzigingsvoorstellen die vanaf 2017 in werking zouden moeten treden en de verhouding tussen rendement en belasting zouden...
Read More
Hoewel kinderalimentatierechten geen bezittingen zijn voor de rendementsgrondslag van box 3, wordt sinds januari jl. de kinderalimentatieverplichting hierin wel als schuld aangemerkt. Bij het vervallen van de aftrek uitgaven van levensonderhoud van kinderen is verzuimd om deze verplichting ook uit te sluiten van box 3. Met ingang van januari 2017 gaat dit alsnog gebeuren.  
Read More
1 2 3 4