Auto op de zaak of privé? | Auto zakelijk of privé? | Zakelijk of privé rijden?

full-bijtellingsregels-auto-van-de-zaak

Wanneer je als ondernemer een auto gaat aanschaffen dan sta je voor de keuze om deze auto fiscaal op de zaak te zetten of privé te registreren.

Auto op de zaak:

Wanneer je de auto op naam van de zaak zet, dan mogen alle kosten ten laste van de winst worden gebracht. Denk daarbij aan afschrijving, rente, onderhoud, verzekering, brandstof en eigen risico bij schade.

Gebruik je de auto ook privé (meer dan 500km per jaar) dan moet je een correctie aanbrengen voor privé gebruik. De zogenaamde bijtelling, die een percentage bedraagt van de cataloguswaarde. Het percentage varieert behoorlijk en is afhankelijk van hoe milieuvriendelijk de auto is. Ook is van belang in welk jaar de auto voor het eerst op kenteken is gezet. Daarnaast moet je voor het privé gebruik een correctie aanbrengen op de eerdere BTW aftrek. Dit is een bedrag dat je dus jaarlijks moet afdragen aan de belastingdienst. Ook dit percentage varieert afhankelijk van de ouderdom van de auto.

Auto in privé:

Als de auto privé geregistreerd wordt, dan zijn alle kosten voor je eigen rekening. De BTW op de aanschaf is niet terug te vorderen bij de belastingdienst. Vervolgens mag je alle zakelijke ritten declareren tegen € 0,19 per kilometer. Deze gedeclareerde bedragen verlagen de winst en worden in privé netto ontvangen.

Afhankelijk van de verhouding tussen privé en zakelijk gebruik is een deel van de BTW op de brandstof en onderhoudskosten terug te vorderen bij de belastingdienst.

Tot zover de theorie. Deze kan je ook prima op de website van de belastingdienst nalezen. Maar hoe bepaal je nu wat de meest aantrekkelijke keuze is? Dat is niet eenvoudig. De volgende factoren spelen immers een rol:

 • De jaarlijkse waardevermindering van de auto
 • Omvang van de rente.
 • Krijg je belastingvoordelen/subsidies bij een zakelijke aanschaf?
 • Aantal privé kilometers over de gebruiksduur van de auto.
 • Aantal zakelijke kilometers over de gebruiksduur van de auto.
 • Hoogte van je belastbare inkomen met bijbehorende belastingdruk.
 • Wordt de winst in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting belast?
 • Jaarlijkse onderhoudskosten.
 • Jaarlijkse verzekeringskosten.
 • Jaarlijkse brandstofkosten.
 • Bijtellingspercentage van de auto.
 • Ouderdom van de auto.

Op internet zijn meerdere rekenschema’s of tools beschikbaar waar je al deze gegevens voor jouw situatie kunt invullen. Ook kan je aan je administratiekantoor vragen om een dergelijke berekening te maken. Zo kan je in beginsel een verstandige keuze maken.

Factoren van belang

Waar wij aandacht voor willen vragen is het volgende. Realiseer je dat niet alleen die berekening de doorslag moet geven, er zijn meer factoren die van belang zijn:

 • Wanneer er zuinigere auto’s op de markt komen, gaat je auto waarschijnlijk sneller afschrijven dan ingeschat.
 • De ingecalculeerde rente zal in de loop der jaren wijzigen omdat de marktrente veranderd.
 • Wanneer je schade rijdt, zal je verzekeringspremie veranderen.
 • De brandstofprijs aan de pomp is ook elk jaar anders en moeilijk voorspelbaar.
 • Het privé gebruik veranderd vaak door veranderingen in de gezinssituatie. Soms is daarvoor zelfs tussentijds een andere auto nodig!
 • Misschien veranderd de rechtsvorm van je onderneming de komende jaren waardoor je belastingdruk op de winst veranderd.
 • Soms veranderd de fiscale wetgeving zo ingrijpend, dat het versneld inruilen van je auto voordelig wordt.
 • Het aantal zakelijke kilometers is waarschijnlijk in de loop der jaren anders dan gedacht.
 • De hoogte van je belastbare inkomen varieert over de jaren heen waarschijnlijk ook.
 • e.d.

Als je de berekening uitvoert realiseer je dan dus vooral dat de uitgangspunten van de berekening niet statisch zijn. Als je daar rekening mee houdt zal vaak van doorslaggevende betekenis zijn of je wel of niet een kilometerregistratie wilt bijhouden en of je de BTW op de aanschaf kunt financieren.

Van elke ondernemer kan je iets leren. Daarom portretteert Buro Freecon veel lokale ondernemers en schrijven wij hun verhaal voor jou. Misschien ken je ze wel en vertellen ze zaken die ook goed voor jouw bedrijf zijn. Doe er je voordeel mee! En wil je ook een gratis portret, stuur even een mailtje dan nemen we contact met je op.

Klik hier voor alle portretten.