Wij reageren snel op je vraag

Diensten | Wat doen we en voor wie?

Hier kan je lezen wat we allemaal doen. Beetje technisch verhaal maar toch belangrijk om te vermelden.

Administratie

Van het verzorgen van de gehele boekhouding tot alleen een jaarlijkse controle op de eigen administratie, Buro Freecon kan je op verschillende niveaus van hulp voorzien. De diensten zijn divers en samen kijken we wat het beste bij jou en je onderneming past. Wil je online of offline boekhouden, welk sofware pakket spreekt je het meest aan. Wil je gebruik maken van Accountview, Reeleezee, Exactonline, E-boekhouden, Tellow of werk je het liefst gewoon in Excel? Wat je wensen ook zijn,  wij passen ons aan.

Door middel van diverse manieren van automatisering kan de boekhouding steeds meer digitaal worden aangeleverd. Door het aanleggen van een directe bankkoppeling kunnen wij je mutaties automatisch bij ons in het systeem uploaden. In- en verkoopfacturen kunnen gemaild worden en worden dan automatisch verwerkt. Dit geldt ook voor gescande of gefotografeerde bonnetjes. De boekhouding hoeft dus niet meer langs gebracht te worden en het missen van informatie wordt beperkt. Resultaat: efficiëntie, tijdbesparing en daardoor minder kosten.

Belastingaangifte

De BTW aangifte, het is een noodzakelijk kwaad onder de ondernemers. Er zijn maar weinig ondernemers die deze aangifte zelf willen of kunnen doen. Soms zijn er zowel privé als zakelijk complexe situaties ontstaan. Geen ondernemer ontkomt eraan. Maar er zijn weinig ondernemers die met veel plezier de aangifte zelf doen. Buro Freecon is goed op de hoogte van de wetgeving omtrent BTW. Wij bekijken je situatie en adviseren jaarlijks hoe je eventueel kosten kunt besparen en of het wel/niet slim is om nog te investeren. Wij doen de BTW aangifte en stellen je op de hoogte van wat je aan omzetbelasting kunt verwachten. Aansluitend nemen we als één van onze diensten ook jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor onze rekening.

Jaarrekening

De balans en resultatenrekening, een kasstroomoverzicht en eventuele accountantsverklaring. Al deze gegevens kunnen we voor je verwerken in een jaarrekening. Uiteraard deponeren wij de publicatiestukken voor je bij de Kamer van Koophandel.

Salarisadministratie

De salarisadministratie is één van de belangrijkste administratieve handelingen wanneer je personeel in dienst hebt. Buro Freecon kan dit voor je overnemen. Onder de naam Loonstrokie verzorgen wij op geheel eigen, Rotterdamse wijze jouw gehele loonadministratie. Wanneer je de mutaties bij ons aanlevert, zullen wij deze binnen 5 werkdagen verwerken. Vervolgens zullen we ervoor zorgen dat het belastingtechnisch ook allemaal in orde is. We vinden het belangrijk dat je vooraf weet waar je aan toe bent, daarom zijn de kosten van een salarisadministratie transparant. Geen verrassingen achteraf.

Administratie stamrecht BV’s en pensioen BV’s

Buro Freecon verzorgt voor vele stamrechtb BV’s de gehele administratie. Om optimaal te kunnen profiteren van fiscaal voordeel, proberen wij deze vennootschappen zo spoedig mogelijk te beëindigen. Het onnodig lang laten bestaan van deze vennootschappen kan hier immers afbreuk aan doen.

Administratie verenigingen en stichtingen 

Het afhandelen van de administratie van verenigingen en stichtingen vraagt weer een andere expertise. Hierop zijn namelijk heel andere fiscale regels van toepassing. Ook op het gebied van non-profit hebben wij de benodigde kennis in huis waardoor ook diverse verenigingen, ideële stichtingen en kunstenaarscollectieven al jaren tot onze klantenkring behoren.

Is er sprake van een subsidie? Dan werkt Buro Freecon waar nodig samen met accountantskantoren voor subsidierapportages en een correcte administratieve afwikkeling.

Administratie BV’s en DGA’s

Als kleinschalig administratiekantoor zijn we bij Buro Freecon uiteraard blij met de ontwikkeling dat Directeur Grootaandeelhouders van besloten vennootschappen er steeds vaker voor kiezen om met een goed administratiekantoor in zee te gaan in plaats van een groot accountantskantoor. De persoonlijke aanpak en proactieve houding spreken erg aan en uiteraard spelen de lagere kosten ook een rol. Wij kunnen ons helemaal vinden in deze kernwaarden en zetten de klant dan ook nog altijd centraal!