Bsp-mediation

Tag

Leo Vuijst Na jarenlang mediations (sinds 1998) en interim-management , heeft Leo Vuijst zijn sporen met het oplossen van conflicten en lastige kwesties inmiddels wel verdient. Als interim manager moet je regelmatig juist nadruk op de problemen leggen om uiteindelijk tot een oplossing te kunnen komen. Mensen houden vaak vast aan het oude en vertrouwde. […]
Read More