Risico’s bij onderhandse geldleenovereenkomst met kinderen

Je wilt je kind(eren) een stap vooruit helpen en een mooi bedrag schenken. Je gehele vermogen is echter geïnvesteerd in je huis. Schenken op schuldbekentenis, ook wel “schenking op papier” genoemd, lijkt de oplossing voor dit probleem. Er zitten echter nog een paar haken en ogen aan waar je op bedacht moet zijn. Dit soort schenkingen kunnen namelijk komen te vervallen als ze niet bij notariële akte zijn vastgelegd.

In de praktijk werkt het schenken op schuldbekentenis als volgt. Op papier verklaar je een bedrag schuldig te zijn aan je kind(eren) Dit bedrag wordt aan je kind(eren) geschonken en daarna direct door jou terug geleend. Over deze lening betaal je een zakelijke rente van 6% Bij overlijden wordt deze schuld in beginsel in mindering gebracht op de nalatenschap waardoor de erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen.

Je kunt je verklaring vastleggen in een (onderhandse) geldleenovereenkomst. Je betaalt dan jaarlijks netjes de afgesproken rente en alles verloopt volgens plan zonder tussenkomst van de notaris. Om de belastingdienst tevreden te stellen, dient de rentebetaling structureel plaats te vinden en de aflossing minimaal 180 dagen voor overlijden te hebben plaatsgevonden.

Dit lijkt op het eerste oog een simpele en heldere oplossing. Er zijn aan deze onderhandse overeenkomst echter een aantal risico’s verbonden.
Uit een recente uitspraak van een Nederlandse rechtbank blijkt namelijk dat de erfgenamen aannemelijk moeten kunnen maken dat de schenkingen bij leven zijn uitgevoerd. Lukt dit niet, dan kan de schuld niet in mindering worden gebracht op de nalatenschap. Schenkingen die worden uitgevoerd na overlijden van de schenker dienen namelijk vastgelegd te zijn in een notariële akte.

Ben je van plan een schenking te doen aan je kind(eren)? Voorkom dan nare verrassingen achteraf, in geval van vroegtijdig overlijden en laat deze schuldbekentenis formeel vastleggen bij de notaris.

Van elke ondernemer kan je iets leren. Daarom portretteert Buro Freecon veel lokale ondernemers en schrijven wij hun verhaal voor jou. Misschien ken je ze wel en vertellen ze zaken die ook goed voor jouw bedrijf zijn. Doe er je voordeel mee! En wil je ook een gratis portret, stuur even een mailtje dan nemen we contact met je op.

Klik hier voor alle portretten.